Miljö

Vi bryr oss om miljön!

Vår miljöpolicy och miljöarbetet grundar sig på att inte enbart uppfylla myndigheternas krav utan även gå ett steg längre. Det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Rent praktiskt innebär detta att:

• Vi väljer städprodukter och serviceprocesser som är skonsamma mot miljön.
• Vi fortlöpande utbildar alla medarbetare inom området.
• Vi strävar efter att utveckla våra tjänster med bästa miljöegenskaper.

Kvalitetspolicy

Det är oerhört viktigt för oss att du som kund är nöjd och upplever att PutsBi AB som en professionell partner. Vi har fungerande kvalitetskontroll, löpande kompetensutvecklar vår personal och ser till att reklamationer åtgärdas snabbt och effektivt.

Arbetsmiljö

Vi kontinuerligt förbättrar vår arbetsmiljön. PutsBi AB strävar att vara en säker och trivsam arbetsplats.